• Grafická príprava
  • Multimediálne prezentácie
  • Reklamné kampane
  • Stratégie
  • 3D animácie, video, zvuk, TV a rozhlasové spoty, štúdiové práce
  • Profesionálne filmovanie a fotografovanie
  • Mediálne plánovanie a nákup médií
  • Inzercia
  • Monitoring

copyright © 2010   www.dhmedia.sk

O NÁS   |   ČINNOSŤ   |   PORTFÓLIO   |   KONTAKT