• Kreatívna grafika
 • U vydavateľskej činnosti komplexná realizácia od redakcie po distribúciu
 • Knižné publikácie
 • Periodiká - časopisy (odborné, brandžové, firemné)
 • Firemné materiály
 • Dizajn manuál
 • Výročné správy
 • Propagačné materiály
 • Informačné prospekty
 • Prezentačné materiály
 • Katalógy
 • Korešpondenčné materiály
 • DTP a predtlačová príprava
 • Tlač – hárková, rotačná, flexo, sieťotlač, veľkoplošná, tampónová
 • Špeciálne polygrafické technológie, knihárske spracovanie V1-V9
 • Nízkonákladová digitálna tlač na široký sortiment materiálov

copyright © 2010   www.dhmedia.sk

O NÁS   |   ČINNOSŤ   |   PORTFÓLIO   |   KONTAKT