Reklamná a mediálna agentúra DH média s.r.o. so sídlom v Bratislave sa etablovala na Slovensku v roku 2006 a už štyri roky úspešne pôsobí na trhu služieb marketingovej komunikácie a organizovania eventov. Počas svojej činnosti sa vyprofilovala do podoby komunikačnej agentúry, ktorá realizuje široké portfólio fullservisových služieb v oblasti podlinkovej aj nadlinkovej komunikácie.


Tvoríme strategické riešenia, ktoré vytvárajú klientom pridanú hodnotu. Špecializujeme sa na komunikáciu s verejnosťou, pričom využívame výhradne public relations nástroje. Našim prioritným zámerom je budovať dlhodobé partnerské vzťahy medzi agentúrou a klientom založené na vzájomnej dôvere a kvalitných službách. Cieľom práce je stať sa súčasťou klientovho tímu ako strategický konzultant pre oblasť public relations.
Naša agentúra poskytuje všestranný servis. Pracujeme pre klientov, ktorí dlhodobo vyhľadávajú naše služby, participujeme však aj na špeciálnych jednorazových projektoch. Dlhodobým, ale aj novým klientom, poskytujeme individuálny prístup, kreatívne návrhy, riešenia na mieru, ako aj spoľahlivú a výkonnú produkciu.
copyright © 2010   www.dhmedia.sk

O NÁS   |   ČINNOSŤ   |   PORTFÓLIO   |   KONTAKT